O nás

Spolek Perinatální hospic Dítě v srdci vznikl po několika letech práce a úvah o tom, jakým směrem přesně se vydat a jak uchopit potřebu začlenit perinatální hospicovou péči do českého zdravotnictví. Tvoří ho převážně ženy s osobní zkušeností, kdy během těhotenství byla děťátku diagnostikována život limitující vada.

Naším cílem je pomoci co největšímu počtu rodin, které se dostanou do nelehké situace, kdy mají rozhodovat o ukončení či pokračování ve svém těhotenství.

Klademe důraz na neutralitu, dostatek informací o diagnóze dítěte, možných prognózách a na svéprávnost každé rodiny učinit vlastní rozhodnutí na základě všech dostupných informací. Nikoho nesoudíme. Pomáháme  ženám po potratech a indukovaných porodech.

Primární činností našeho spolku je však doprovázení rodin při pokračování v těhotenství a  poskytování perinatální paliativní péče.

Spolupracujeme s gynekolgicko-porodnickými odděleními v nemocnicích. Poskytujeme pomoc rodinám i personálu při nečekaném porodu mrtvého miminka.

O rodinu pečujeme ještě dlouho po ztrátě jejich miminka. Nabízíme tak kontinuitu péče, která nemůže být zdravotnickým zařízením poskytnuta.

Spolupracujeme s dulami, porodními asistentkami, lékaři i psychology.

Naši činnost zaštítilo i Královéhradecké biskupství.

Hlásíme se ke křesťanství.

Respektujeme a pečujeme však o všechny, bez ohledu na jejich náboženské vyznání.

Důležitou součástí naší činnosti je poskytování školení pro zdravotnický personál o způsobech a možnostech perinatální paliativní péče.

Naše hlavní sídlo je v Kostelci nad Orlicí. Jak se ale myšlenka perinatální paliativní péče šíří, vznikají nové pobočky – Jihočeské Dítě v srdci v Třeboni, Severomoravské Dítě v srdci v Zábřehu.

Výroční zpráva za rok 2017 k nahlédnutí zde: výroční zpráva 2017

A to jsme my. Téměř kompletní tým z Královéhradeckého kraje.