Vzpomínková zahrada

Mnoho rodičů v České republice, kteří přišli o své miminko, nemají svoje dítě pohřbené. Je to výsledek legislativy, která lidskou totožnost přiznávala až po 24 týdnu těhotenství a to ještě pouze dětem, které se narodily živé. Právo na vydání menšího miminka či zemřelého před porodem tak rodina neměla a pokud se nenašel osvícený zdravotník, který zavřel oči před legislativou a v rámci lidskosti tělíčko dítěte rodině vydal, nebylo cesty, jak se domoci vydání miminka  a uspořádání pohřbu. Většina těchto dětí prošla pitevnou a byla spálena s dalším anatomicko-patologickým odpadem v nemocniční spalovně.

Bolest rodiny, která přišla o miminko je nezměrná. Bezmocnost, kterou rodiny pociťovaly v souvislosti se zacházením s těly jejich dětí, ještě umocňovala už tak traumatizující situaci. Zpracovat ztrátu milovaného dítěte se tak stávalo úkolem na celý život. Zejména ženy,které byly přímo účastny tohoto zacházení s jejich mrtvým miminkem, často hovoří o tom, že stále mají před očima, co se tehdy odehrálo…
” Sestra moje dítě vzala, stáhnula ho do plíny, zatočila ji a odnesla ho v jedné ruce, jako kdyby to byl králík….Nemůžu na to zapomenout…”
” Potratila jsem dvojčátka ve 22. týdnu. Doktor ty děti prostě vzal a vyhodil. Bylo to už před deseti lety, ale stále to je jako včera. Nemohli jsme se s nimi ani rozloučit.”

Díky iniciativě sdružení Tobit, které se zasazuje o pietní zacházení s lidským tělem od samého početí proběhla novelizace zákona o pohřebnictví. Dnes již není toto zacházení zákonem podporované. Rodiče mají právo na rozloučení se s dítětem, na vydání jeho těla a uspořádání pohřbu ať už se jedná o ztrátu v jakékoli fázi těhotenství.

Myšlenka na vytvoření vzpomínkové zahrady vznikla v souvislosti s mnoha rodiči, kteří si z minulosti s sebou nesou bolestnou ztrátu dítěte a nemají za ním kam jít, neboť neměli možnost ho pohřbít…
Perinatální hospic Dítě v srdci rozhodl o vytvoření pietního místa pro všechny tyto rodiny.
Nevyužitá farní zahrada v Kostelci nad Orlicí k tomu přímo láká. Je ve svahu, zpevněná dvěma kamennými zídkami. Lze na ni vstoupit přímo z farní kaple nebo přes farní dvůr. Je ve značně zchátralém stavu a její rekonstrukce bude představovat velké náklady i úsilí. Přesto, že je téměř v centru města, skýtá dostatek soukromí. Dítě v srdci má zde na faře svou kontaktní místnost a plánuje rekonstrukci přilehlého farního domečku.Takto vytvořené zázemí má sloužit nejen pro tým Dítěte v srdci, ale také jako místo setkávání rodin po ztrátě miminka, místo, kde budou probíhat školení dul a zdravotnického personálu.

Na farní zahradě by pak mělo vzniknout pietní místo, kam mohou rodiče přijít za svými dětmi, stejně jako kdyby šli na hřbitov. Místo, kde můžete položit květiny, zapálit svíčku. Posedět na lavičce.
Kamenné zídky, které je třeba kompletně opravit, dávají možnost zde na jednotlivé kameny vytesat jména dětí, datum jejich narození/ datum úmrtí – pokud se liší. Přiznání identity jejich dítěti má pro rodiče velký význam. Je důležitým krokem na cestě ke smíření se se ztrátou a zahojení rány.

Pokud byste tento projekt chtěli jakkoli podpořit, budeme rádi. Potřebujeme statika, aby zhodnotil stav svahu a kamenných zídek, potřebujeme kámen na nové zídky, květiny a stromky na osázení zahrady, lavičky a zábradlí….Také můžete projekt podpořit finančně či přímo fyzicky. Bude zde spousta těžké práce, ze začátku především pro muže. Chtěli bychom, aby se zde při této příležitosti mohli potkávat lidé, kteří o své miminko přišli. Stejné trápení a společná práce totiž nejen sbližují, ale také uzdravují bolavé srdce.

Číslo účtu Perinatálního hospice Dítě v srdci, z.s., vedeného u ČSOB, a.s.: 268 275 371/0300
Jako variabilní symbol prosím uvádějte své telefonní číslo.
Do poznámky napište: Vzpomínková zahrada

Děkujeme.