Poradenství

Dítě v srdci, z.s. poskytuje odborné sociální poradenství lidem, kteří ve svém životě prošli, nebo procházejí situací spojenou s očekávanou či náhlou ztrátou dítěte v těhotenství, při porodu nebo po něm.

 • Posláním služby je umožnit těmto rodinám, aby se v této náročné situaci možnostech jejího řešení a také svých potřebách zorientovali, mohli si zodpovědně a svobodně najít vlastní cestu, jak se s ní vyrovnat, a zdravě projít procesem truchlení.
 • Cílovou skupinou jsou osoby zasažené ztrátou dítěte v jakékoliv fázi těhotenství, během porodu nebo do 6. měsíce po něm.
 • Služba je poskytována osobně v Kostelci nad Orlicí a v Hradci Králové a telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo on-line na území celé České republiky. 
 • Služba je poskytována bezplatně.

 


Individuální poradenství

 • Telefonicky a e-mailem: všední dny od 8 do 16 hod na telefonním čísle 731 031 064, e-mailu poradna@ditevsrdci.cz, nebo po předchozí domluvě formou on-line (např. prostřednictvím aplikace Zoom).
 • Osobně: Čtvrtek od 9 do 16 hod v poradně Dítě v srdci, Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec n. Orlicí. Pro osobní návštěvu v poradně je třeba se objednat telefonicky, nebo e-mailem.

Více o individuálním poradenství


Skupinové poradenství

 • On-line (prostřednictvím aplikace Zoom)
 • Osobně: místo setkávání: Galerie Artičok, Třída Karla IV. 493/13, 500 02 Hradec Králové 2
 • Termín setkání po předchozí domluvě. Obvykle se jedná o jedno až dvě dvouhodinová setkání měsíčně. Zájemci jsou o konkrétním termínu informováni na webových stránkách, Facebooku a dalších sociálních sítích.

Skupinové poradenství


Oblasti poskytovaného poradenství:

 • Uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí spojených se ztrátou dítěte
 • Systém sociálních dávek
 • Zvládání zátěžových situací
 • Způsob komunikace o ztrátě dítěte a potřebách, které z ní vyplývají, s blízkým i se vzdálenějším okolím
 • Zprostředkování navazujících služeb a kontaktů na další nápomocné odborníky

Více o oblastech poskytovaného poradenství


 

Memoryboxy

Rodinám bezplatně nabízíme v rámci odborného sociálního poradenství terapeutickou pomůcku Memorybox Dítě v srdci, která pomáhá se začleněním ztráty dítěte do života svého a své rodiny. 

Memoryboxy Dítě v srdci

Komunikační karty

V rámci pomoci rodinám zvládnout komunikaci se svým okolím o ztrátě dítěte a o svých potřebách, které z ní vyplývají, využíváme jako pomůcku Komunikační karty Dítěte v srdci. 

Komunikační karty


Zásady, kterými se řídíme

 • Respekt:

Respektujeme způsob, jakým člověk ztrátu aktuálně nebo s odstupem prožívá, jak o ní uvažuje, jakým způsobem truchlí, co ve své ztrátě považuje za důležité nebo jaká rozhodnutí v souvislosti s ní volí.

 • Informovaná volba a vědomé rozhodování:

Předkládáme klientovi veškeré informace, které mu umožní, aby se rozhodl o tom, jak bude svou situaci řešit, a také aby věděl, jaké mohou být přínosy a rizika těchto řešení.

 • Nestrannost:

Do spolupráce s klienty nevnášíme své osobní názory, postoje a hodnoty. Službu poskytujeme všem uživatelům bez ohledu na věk, pohlaví, národnost, víru, politické přesvědčení a sociální postavení.


 

Důležité dokumenty

Blog Ze Srdce