https://www.traditionrolex.com/17 Shrnutí roku 2023: Poděkování za podporu v náročném období | Dítě v srdci
https://www.traditionrolex.com/17

Shrnutí roku 2023: Poděkování za podporu v náročném období

Rok 2023 byl pro nás ve znamení výzev. I přes některé obtíže jsme dokázali dále poskytovat odborné sociální poradenství a nabízet pomoc rodinám čelícím ztrátě miminka.

vloženo před 2 měsíci 2 minuty ke čtení

Navzdory různým omezením můžeme s ohlednutím za loňský rok s hrdostí oznámit, že jsme v jeho průběhu dokázali zkompletovat a postupně předat rodinám a do nemocnic 275 memoryboxů. I když se tento počet jeví jako menší ve srovnání s předchozím rokem, je důležité zdůraznit, že některé nemocnice disponovaly zásobou memoryboxů z předchozího období. Paralelně jsme měli možnost nově proškolit 10 nemocnic, což nám umožnilo rozšířit síť naší podpory a péče.

Rok 2023 však nebyl jednoduchý. Nedostatek finančních prostředků nás nutil k úsporným opatřením a některé aktivity musely být utlumeny či omezeny. Přesto jsme vděční za každou formu podpory, kterou nám naši příznivci poskytli. Bez pomoci bychom to nezvládli. Děkujeme všem, kteří nás podpořili finančními dary či svým dobrovolnictvím. Vaše podpora nám dodává sílu a motivaci pokračovat v naší důležité práci.

Chcete-li i nadále podpořit naše aktivity, můžete přispět prostřednictvím finanční sbírky na platformě Darujme.cz nebo se zapojit do naší sítě dobrovolníků, kteří vyrábějí důležité komponenty do memoryboxů pro naše rodiny.

Chci podpořit Dítě v srdci na Darujme.cz

 

Děkujeme vám za vaši neocenitelnou podporu, důvěru a solidaritu. Děkujeme, že pomáháte s námi. 

Vloženo Od Srdcovky
https://www.traditionrolex.com/17