Vzdělávací kurzy

Nabízíme komplexní vzdělávací kurz perinatální paliativní péče pro zdravotnické a pečující profese. Kurz je pro svou komplexnost, obsah a formu velmi využívaný porodnickými a gynekologickými týmy v nemocnicích po celé České republice.

 • Kurz je rozdělen do několika samostatných modulů, ze kterých lze jakkoliv volit.
 • Na základě potřeb a požadavků je možné objednávat školení po jednotlivých blocích.
 • Při výběru více bloků je možné uspořádat efektivní jednodenní či dvoudenní školení.
 • Časový harmonogram po sobě následujících bloků se vždy snažíme řešit individuálně po vzájemné dohodě. 

 

Objednávka vzdělávacích kurzů

Máte-li zájem o objednávku některého z našich kurzů, klikněte na následující tlačítko. Budete přesměrováni na objednávkový formulář, kde zvolíte preferované moduly a vyplníte na sebe kontaktní údaje. Po odeslání formuláře se s vámi spojíme a sjednáme společně termín školení. 

​​​​​Závazná objednávka vzdělávacích modulů

 

Popis jednotlivých modulů vzdělávacího kurzu


ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ

MEMORYBOXY
A JEJICH POUŽÍVÁNÍ​​


 • 1 x 2 vyučovací hodiny,
 • max. 30 účastníků,
 • lektorky:  Z. Troníčková
 • cena: 18 000,- Kč

Náplň kurzu: Memoryboxy - jejich význam a použití pro rodinu a zdravotníky, praktický nácvik použití memoryboxu a komunikace s rodinou, sebepéče při doprovázení rodiny


1. INFORMAČNÍ MODUL

POHŘEBNICTVÍ PŘI ZTRÁTĚ DÍTĚTE 


 • 1 x 4 vyučovací hodiny,
 • max. 30 účastníků,
 • lektoři: M. Hampl, Z. Troníčková
 • cena: 18 000,- Kč​​​​​​

Náplň kurzu: Pohřebnictví - zákony, možnosti rodiny při ztrátě dítěte při porodu či potratu, zákonné lhůty, důsledky sjednání a nesjednání pohřbu u potratu a porodu mrtvého dítěte, dohledávání ostatků, pietní místa a jejich role při truchlení a zdravém zpracování a uzavření ztráty dítěte

 


2. INFORMAČNÍ MODUL
+ KAZUISTIKY

SPECIFIKA PERINATÁLNÍ PALIATIVNÍ PÉČE


 • 1 x 4 vyučovací hodiny,
 • max. 30 účastníků,
 • lektorka: Z. Troníčková
 • cena: 18 000,- Kč

  Doporučujeme spojení  tohoto bloku s 3. informačním blokem Právní a etické otázky.

Náplň kurzu: Principy perinatální paliativní péče, role zdravotníka - očekávání rodiny, očekávání systému, sebepéče, frustrace. Komunikace.
Neočekávaná ztráta dítěte - krizová intervence rodiny, zvládání vlastních emocí. Pokračování v těhotenství po diagnostice VVV - specifika truchlení, potřeby rodiny. Ukončení těhotenství z důvodu VVV - specifika perinatální paliativní péče, práce s pocitem viny, komunikace, role zdravotníka a vliv na zdravé truchlení. Možnosti následné péče a doprovázení, další těhotenství a obavy z něj.


3. INFORMAČNÍ MODUL
+ KAZUISTIKY

PRÁVNÍ ASPEKTY PERINATÁLNÍ PALIATIVNÍ PÉČE


 • 1 x 4 vyučovací hodiny,
 • max. 30 účastníků,
 • lektorka: B. Steinlauf,
 • cena: 18 000,- Kč

  Doporučujeme spojení  tohoto bloku s 2. informačním blokem Specifika perinatální paliativní péče.

Náplň kurzu: Právní úprava interrupcí (genetická indikace, přerušení těhotenství z důvodu těžkého poškození plodu nebo poškození neslučitelného se životem), metody provedení interrupce, pokračování v těhotenství po zjištění dědičného onemocnění / vývojové vady, legislativní rozlišení plodů po potratu / po umělém přerušení těhotenství a mrtvorozených dětí, právní úprava nakládání s plody po potratu a po umělém přerušení těhotenství, zákonné podmínky provádění pitev, právní aspekty nezahájení a ukončení intenzivní péče o novorozence.

 


1. SEBEZKUŠENOSTNÍ BLOK
+ MODELOVÉ SITUACE

KOMUNIKACE A TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE V PERINATÁLNÍ PALIATIVNÍ PÉČI I.


 • 1 x 4 vyučovací hodiny,
 • max. 15 účastníků,
 • lektorky: K. Hájková Klíčová, P. Michalová,
 • cena: 18 000 Kč

  Blok I může být realizován v jednom dni s blokem II, školení má potom formu celodenního workshopu s hodinovou přestávkou na oběd.

Náplň kurzu: Krizová komunikace s klientem v obtížné životní situaci. Sdělení závažné zprávy, práce s emocemi při poskytování intervence a prevence traumatizace - výklad, ukázky, praktický nácvik

 


1. SEBEZKUŠENOSTNÍ BLOK
+ MODELOVÉ SITUACE

 KOMUNIKACE A TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE V PERINATÁLNÍ PALIATIVNÍ PÉČI II.


 • 1 x 4 vyučovací hodiny,
 • max. 15 účastníků,
 • lektorky: K. Hájková Klíčová, P. Michalová,
 • cena: 18 000,- Kč

  Blok II může být realizován v jednom dni s blokem I, školení má potom formu celodenního workshopu s hodinovou přestávkou na oběd.

Náplň kurzu: Plánování péče společně s klientem. Stížnosti a komunikačně náročné situace, nezpracované události. Efektivní komunikace v týmu. Výhody a pravidla mezioborové spolupráce - výklad, ukázky, praktický nácvik

 

 

Objednávka vzdělávacích kurzů

Máte-li zájem o objednávku některého z našich kurzů, klikněte na následující tlačítko. Budete přesměrováni na objednávkový formulář, kde zvolíte preferované moduly a vyplníte na sebe kontaktní údaje. Po odeslání formuláře se s vámi spojíme a sjednáme společně termín školení. 

​​​​​Závazná objednávka vzdělávacích modulů

Blog Ze Srdce